شمشیربازی

امیدوارم در المپیک توکیو در رشته های نو هم مدال بگیریم

به گزارش خبرنگاران، مسعود سلطانی فر در حاشیه مراسم اختتامیه شعر المپیک، گفت: المپیک مهمترین آوردگاه ورزشی دنیا است که زبده ترین ورزشکاران هر 4 سال دور هم جمع می شوند. در خصوص رویدادهایی مانند مسابقات دنیای و آسیایی، جهت ورود ورزشکاران راحت است اما المپیک...

3 مرداد 1400

مدال برنز شمشیربازی قطعی شد، یک قدم تا فینال

خبرنگاران: شمشیربازان اسلحه اپه ایران با پیروزی مقابل ویتنام مدال برنز خود را قطعی کردند.

26 مهر 1398