ووشو

سومین دوپینگی در ووشوی ایران؟

با توجه به صحبت های رئیس فدراسیون ووشوی ایران، به نظر می رسد که تست دوپینگ یک ووشوکار دیگر تیم ملی مثبت است.

1 مهر 1399

سلطانی فر: برنامه های فدراسیون ها برای کسب سهمیه و آمادگی المپیک را شخصاً پیگیری می کنم، مسئله ای در تأمین اقتصادی برنامه ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: با وجود تحریم های ظالمانه، مسئله ای در تامین اقتصادی برنامه های آماده سازی المپیکی ها و کسب سهمیه نداریم.

9 دی 1398